Tag: Tết Sài Gòn


Ngoại và Tết Sài Gòn

Sài Gòn, có Ngoại tôi

Nắng Sài Gòn hanh hao những ngày đầu năm. Đường phố chộn rộn từ dạo cuối tháng 12 đến nay vẫn chưa ngớt cái không khí náo nhiệt. À mà Sài Gòn là vậy, tấp ...
Tết cũ Sài Gòn

TẾT CŨ SÀI GÒN

Sài Gòn là nơi giao thoa của cả hai miền suy tư giữa người già và người trẻ. Người già sống vì kí ức là phần nhiều, dù Sài Gòn có thay da đổi thịt ...