Tag: thư gửi sài gòn


Thư tháng 12, gửi từ Sài Gòn

Tháng 12 đến, Nó thấy Sài Gòn trở nên dễ thương lạ: nắng nhẹ, trời se lạnh, và rất nhiều gió. Chẳng biết gió từ đâu đến, có lẽ gió đến chơi từ bờ biển ...