Tag: tiếng rao


Rao Sài Gòn, rao Hà Nội 2

Rao Sài Gòn, rao Hà Nội…

“Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ, năm ngàn một ổ. Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ ơ ơ…”. Ủa? Tại sao lại phải chua thêm cái cụm tính từ “đặc ruột ...