Tag: tokyo sài gòn


Tokyo giữa Sài Gòn

Sài Gòn – TP.HCM cảm tính nhưng cũng đầy lý trí, dễ dàng đón nhận nhưng cũng nhanh chóng từ bỏ nếu cảm thấy không phù hợp. Để tạo dấu ấn riêng ở đô thị ...