Tag: TPHCM: Trình dự án Metro số 5 trị giá 41.000 tỷ đồng