Tag: trẻ em


Trả tuổi thơ cho em!

‘Học, học nữa, học mãi’ câu slogan kinh điển mà bất cứ ai cũng biết, nhưng mỗi người hiểu một kiểu. Nhìn những đứa trẻ với chiếc cặp sách to hơn người miệt mài sớm ...