Bảo tồn hay đập bỏ Dinh Thượng Thơ, đừng hành động vội vã


Cho đến nay, kiến trúc cổ khoảng 150 năm tuổi tại TP.HCM, Dinh Thượng Thơ có từ thời Pháp, chưa có một nhát búa nào đập vào. Dù vậy, trong nhiều tuần nay, rất nhiều người như ngồi trên đống lửa ngay khi có thông tin công bố: tòa nhà sẽ bị đập để xây dựng cơ quan

Tòa nhà Dinh Thượng Thư dự kiến đập bỏ mở rộng UBND TP.HCM

Cận cảnh nhà thờ, nhà dòng Thủ Thiêm gần 180 tuổi

Theo Tuổi Trẻ TV


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: