Từ 1/1/2019: Tăng lương tối thiểu cho hàng triệu lao động


Đây là nội dung đáng chú ý quy định tại Dự thảo Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thay thế cho Nghị định 141/2017/NĐ-CP.

Từ 1/7: Lương cơ sở chính thức tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng

Từ hôm nay 1/7, gần 4 triệu người được tăng lương

heo dự thảo, những đối tượng sau được tăng lương theo quy định:

Người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới (mức lương tối thiểu vùng 2019);

Người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới nhưng được người sử dụng lao động xem xét nâng lương cho phù hợp với thang lương, bảng lương mới của doanh nghiệp.

tien-luong-1

Mức lương cụ thể dự tính được điều chỉnh tăng như sau:

– Lương tối thiểu tại Vùng I tăng thêm 5,0% (mức mới 4.180.000 đồng/tháng)

– Lương tối thiểu tại Vùng II tăng thêm 5,1% (mức mới 3.710.000 đồng/tháng)

– Lương tối thiểu tại Vùng III tăng thêm 5,2% (mức mới 3.250.000 đồng/tháng)

– Lương tối thiểu tại Vùng IV tăng thêm 5,8% (mức mới 2.920.000 đồng/tháng).

Theo Pháp luật TP.HCM


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
Bộ sưu tập 410 xe máy cổ của doanh nhân Sài Gòn

Monet & Goyon sản xuất ở Pháp từ 1924 , Motobecane DS45 sản xuất 1938... là những chiếc xe nổi...

Close
fresh spam shop