Theo công bố của Tổng cục Thống kê, kinh tế 9 tháng năm nay đạt mức tăng trưởng 2,12%, thấp nhất giai đoạn 2011- 2020 nhưng trong bối cảnh hiện nay, đây là mức tăng ...