Sao

Sài Gòn cũng hay lắm cơ, hay từ chính trong đời sống tinh thần của “cái nôi” văn nghệ tân tiến người Việt. Sài Gòn mảnh đất của những nghệ sĩ “vang bóng một thời” của nền nghệ thuật nước nhà.