Read previous post:
Năm mới bạn trẻ nên kiên nhẫn hơn?

Còn 3 giây nữa đèn đỏ mới chuyển sang xanh, thế nhưng nhiều người đã nôn nóng bấm còi và...

Close