Tag: chả lụi lagi


Chả lụi La Gi

“Lụi” được hiểu đơn giản là xiên những que tre nhỏ, nhọn qua những miếng chả rồi đem nướng trên bếp than.
fresh spam shop