Tag: chợ đàn ông


“Chợ đàn ông” ở Sài Gòn

Tại “khu chợ” chỉ bán duy nhất một thứ là côn trùng, nên người đến mua hầu hết là đàn ông, lâu dần riết quen, những người ở khu vực gọi đây là “chợ đàn ...