Tag: chống ngập Sài Gòn


Sài Gòn càng chống, càng ngập

Đã có hàng nghìn tỷ đồng lắp đặt cống thoát nước song nhiều nơi vẫn bị ngập nặng mỗi khi mưa do hệ thống cống không kết nối, tê liệt, có cũng như không. Trong ...