Tag: cuộc chiến âm ỉ


Vượt lên HIV

 26 năm kể từ khi ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam năm 1992, có một cuộc chiến vẫn âm ỉ với những đau đớn, nghiệt ngã được vượt lên bởi ...