Tag: dân tỉnh


Sài Gòn còn nhiều thứ để yêu

Tình người giữa Sài Gòn đong đầy lắm, khiến những người quê xa như tôi cảm thấy ấm lòng, học được bài học sẻ chia của người Sài Gòn, của những nghĩa cử cao đẹp ...