Tag: đêm nhớ về sài gòn


Đêm, nhớ về Sài Gòn

1. Đêm, nhớ về Sài Gòn, tôi cực thích bài hát này, cho dù suốt hơn hai chục năm nay chẳng mấy khi tôi xa Sài Gòn đủ lâu, chúng tôi, mỗi khi uống say ...