Tag: Infoghaphic


Sài Gòn, tui là ai?

Sài Gòn đất rộng người đông, trung tâm văn hóa, kinh tế, giáo dục của Việt Nam. Người Sài Gòn hiền hòa, hảo sảng và tốt bụng… Cùng 2SaiGon.vn cảm nhận tổng quan về thành ...