Tag: kho than em qua


Sài Gòn, khổ thân em quá!!!

Người ở Sài Gòn cũng nhiều, người đến Sài Gòn cũng nhiều nốt. Ai cũng có một cái nhìn nhận về Sài Gòn và tình yêu riêng dành cho mảnh đất này. Hôm nay RED.A ...