Tag: khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao


Người Sài Gòn ở Măng đen

Khu du lịch sinh thái và khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Măng Đen, huyện Kon Plông (Kon Tum) dần hình thành, phát triển, một phần do công của người Sài Gòn. Họ ...