Tag: lang thang sài gòn


Sài Gòn ngày và đêm

Sài Gòn Ngày và Đêm

Dòng chảy ở Sài Gòn không bao giờ ngớt, dù là đêm hay ngày. Tôi – cô gái “hăm” mấy tuổi ngấp nghé hàng “băm”, sống vị kỉ và chẳng sâu sắc tẹo nào, lòng ...
fresh spam shop