Tag: nghề ngiệp


Nghề sạc ga giữa lòng Sài Gòn

Nghề sạc máy lửa ga – tạm gọi chân phương vậy, chứ không biết trong trăm thứ nghề thì xã hội định danh tên gì cho nó – vốn xuất hiện từ rất lâu rồi.