Tag: nghĩa tình


Thầm lặng mà cao cả

Đó là “những tấm gương thầm lặng mà cao cả” được TP HCM tuyên dương vì những đóng góp của họ cho người nghèo, cho TP ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình