Tag: Ngoại


Ngoại và Tết Sài Gòn

Sài Gòn, có Ngoại tôi

Nắng Sài Gòn hanh hao những ngày đầu năm. Đường phố chộn rộn từ dạo cuối tháng 12 đến nay vẫn chưa ngớt cái không khí náo nhiệt. À mà Sài Gòn là vậy, tấp ...