Tag: Nhà sách Khai Trí


Sài Gòn qua dòng sông tuổi thơ

Chỉ tiếc rằng trong hai quyển “Mùa hè năm Petrus” và “Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy”, tôi chưa tải được hết ...