Tag: sài gòn ngủ


Mơ Sài Gòn

“Sương giăng bảng lảng, sương trắng trời, Sương về trên phố, phố chơi vơi. Chơi vơi một góc hồn đơn bóng, Đơn bóng thu mình nhặt lẻ loi.” Sài Gòn sáng nay chìm trong sương. ...