Tag: tiếng lóng


Tiếng lóng Sài Gòn xưa 1

Tiếng lóng Sài Gòn xưa

Tiếng lóng là ngôn ngữ “phi chuẩn mực”, thường bị chê là cách nói không đàng hoàng, lộn xộn, khó nghe và khó hiểu. Con cái mà nói tiếng lóng là bị cha mẹ la ...