Biểu giá quảng cáo , PR trên trang thông tin điện tử tổng hợp 2saigon

Biểu giá quảng cáo , PR trên trang thông tin điện tử tổng hợp 2saigon (www.2saigon.vn) : tải biểu giá

ALO! TUI LÀ 2SAIGON

  •  www.2Saigon.vn nơi lưu trnhng thông tin lch s, văn hóa vSài Gòn, gii thiu các di tích văn hóa – lch s, công trình kiến trúc ni bt ca Sài Gòn xưa và nay, gii thiu về con người Sài Gòn vi nhng tính cách đc trưng, tiêu biu.
  •  www.2Saigon.vn nơi đđc giln tui tng là người Sài Gòn hin đang Sài Gòn hoc đang sng khp nơi trên thế gii hoài nim vmt thi, là nơi đngười trkhám phá, hiu rõ lch s, con người Sài Gòn qua đó hun đúc lòng tự hào và tình yêu Tquc.
  •  www.2Saigon.vn nơi cung cp cho bn đc đy đmi thông tin đa dng về ẩm thc, du lch, thm m, thi trang, mua sm, nhà , skin, gii trí…Ti Sài Gòn.

VTRÍ CA 2 SAIGON

  • www.2saigon.vn gm các thành phn bn đc: 70% người gc Sài Gòn Vit Nam và trên thế gii; 30% du khách chn Sài Gòn là đim đến du lch.
  • Phm vi đa lý truy cp: Vit Nam (60%, TP.HCM là 70%), Thế gii (35%, Úc – M– Đc là 80%).
  • www.2saigon.vn có t30.000 đến 60.000 lượt tuy cp mi ngày. Trong đó, 2 ngày cui tun lượng truy cp luôn cao (khác các trang web khác dp cui tun đu gim).
  • www.2saigon.vn Fanpage 2SaiGon hơn 60.000 người theo dõi. Mi ngày có khong 100.000 người tương tác (bình lun, thích, chia s) và tăng đu lượt người theo dõi qua các ngày .