Chuyên mục ăn uống Sài Gòn

Người Sài Gòn cũng lắm thú chơi. Thú chơi người Sài Gòn đa dạng, độc đáo và cũng lắm lạ lùng. Từ xe cộ, sành sứ, mũ nón, giầy dép, tem thư, thú cưng cho đến cây cảnh...