Chuyện Sài Gòn

Người Sài Gòn thú dzị lắm à. Đọc những dòng viết về họ, có lúc cười khà khà, có khi chảy nước mắt lúc nào không hay.

Cô ơi, bánh ít có bán hông?

Con ăn nhiêu cái lấy đi, bán gì không biết! Bánh này ở nhà làm chứ không bán. Thôi bây sinh viên lấy ăn đi, tiền bạc gì không biết