Giao dịch ở hầu hết phân khúc nhà ở đều tăng, niềm tin thị trường đang dần hồi phục. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Quản lý nhà và thị trường ...