Tag: ẩm thực xưa


Chuyện cũ nghe lại: SÀI GÒN SINH HOẠT

Tôi trải đến nay bảy tám chục năm, tai nghe mắt thấy, từ lúc ấu thơ đầu còn chửa chóp, lối 1910, học trường tỉnh ở Sóc Trăng, tại chợ, còn thấy đồng tiền điếu ...
fresh spam shop