Tag: đường Catinat


Tiếng vĩ cầm trong đêm mộ địa

“Trời khuya trên khắp bên đường Catinat. Người đi còn dăm ba khách không nhà”… Bước đệm theo tiếng vĩ cầm một bản của Trần Văn Trạch đuổi theo sau lưng, từ ngón đàn của ...