Tag: hòn ngọc viễn đông


Ngắm ảnh độc Sài Gòn năm 1972

 Trong sách ảnh L’adieu a Sài Gòn (Tạm biệt Sài Gòn) của phóng viên ảnh Pháp Raymond Depardon, nhiều hình ảnh đặc sắc, lạ lùng về Sài Gòn năm 1972 đã được ghi lại.