Tag: khác biệt


Sài Gòn: Chợ xưa – chợ nay

(2 SaiGon) – Xét về kiến trúc, chợ  ở Sài Gòn xưa nay không có nhiều thay đổi . Sự biến đổi  lớn nằm  ở những sạp hàng trong chợ. Hãy so sánh một số khác biệt ...