Tag: khát tuổi thơ


Cơn khát tuổi thơ

Tôi đã yêu Sài Gòn ngay từ lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này chừng chục năm trước, vào một ngày tháng Giêng.