Tag: lãng đãng sài gòn


Lãng đãng Sài Gòn!

Sài Gòn những cốc bia mát lạnh, đã bao lâu rồi, không cùng bạn lai rai. Sài Gòn, những người bạn mới, năng động, nhiệt huyết.