Tag: Mùi thành phố


Mùi thành phố

Thành phố ta đang sống có mùi gì? Dĩ nhiên, câu trả lời bật ra nhanh nhất sẽ là mùi khói bụi, xăng xe… Ở Hà Nội, các nhà văn, nhà thơ hay nhạc sỹ ...