Tag: sài gòn trong mắt tôi


Sài Gòn trong mắt tôi

Sài Gòn những ngày vào mùa mưa. Những cơn mưa xối xả như muốn nhấn chìm Sài Gòn của chúng ta trong biển nước. Những buổi chiều, từng dòng người, dòng người trên mọi ngã ...