Tag: TỈNH LẺ


Cô gái, đừng khóc ở Sài Gòn!

Nước mắt là điều kì diệu mà Thượng đế ban tặng. Nên rơi đúng lúc, và đúng nơi cần rơi. Tôi có thể khóc một mình hay khóc trong vòng tay mẹ. Nhưng tuyệt đối ...
fresh spam shop