Tag: từ thiện Sài Gòn


Hình ảnh trận lũ lụt lịch sử năm 1971

Tấm lòng người Sài Gòn

Không phải đến bây giờ người Sài Gòn mới thể hiện tấm lòng “nhường cơm sẻ áo” với nhân dân cả nước, mà ngay từ lúc đất nước còn chia cắt, người Sài Gòn vẫn ...