Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2024 sẽ có 108 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, với hơn 47.500 căn nhà. Mục tiêu xây dựng 130.000 căn Để đề án xây dựng ...