Ta không thể yêu Sài Gòn như kiểu yêu Venice hay Paris. Kiểu tình yêu dễ dàng chớm nở khi vừa đặt chân đến một nơi chốn mới lạ kiều diễm tinh khôi. Kiểu tình ...