Người Sài Gòn hay nói đùa với nhau rằng Sài Gòn một năm chỉ có 2 mùa: mùa nóng và mùa nóng hơn. Chính vì đặc thù nóng quanh năm như vậy nên những món ...
Đằng sau câu chuyện của bạn trẻ và bác xe ôm Sài Gòn đang được cư dân mạng đồng loạt chia sẻ trong những ngày gần đây là bài học đáng quý về sự chăm ...