Tag: 2saigon.vn


Khi cơn bão đi qua…

Sập nhà, tốc mái, cây đổ, hay thậm chí nghe tin một ai đó gần gũi bên bạn vừa bị nước cuốn đi, chết đuối,… không lạ ở quê tôi mùa bão. Chẳng ai trong ...