Tag: đẹp


Hồng nhan Sài Gòn xưa

Nói về các nhan sắc của Sài Gòn, cả những người sống ở đất này từ những năm 60 – 70 và cả người trẻ thời nay có lẽ không ai là không biết đến các ...