Một cổ phiếu tăng 130% sau hơn một tuần


Cổ phiếu NAW tăng 130%, trong khi cổ phiếu KHA tăng gần 100%. Lợi nhuận sau thuế của Cấp nước Nghệ An tăng 46% trong 6 tháng. Lãi của Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội lãi 24 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm trước lỗ 1,3 tỷ đồng.

Kết phiên 14/9, thị giá NAW của CTCP Cấp nước Nghệ An ( UPCoM: NAW ) cao hơn 11% so với tham chiếu. Đây là phiên tăng giá thứ 7 liên tiếp, sau 6 ngày tăng trần liên tiếp với tổng mức tăng hơn 130%. Thanh khoản chỉ 100-400 đơn vị mỗi phiên. 
Cấp nước Nghệ An có vốn điều lệ 374 tỷ đồng với 2 cổ đông lớn tổ chức là CTCP Mía đường Sông Con và UBND tỉnh Nghệ An nắm lần lượt 27,66% và 38,05% vốn.
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước trên địa bàn thành phố Vinh và thị trấn, các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nửa đầu năm 2020, doanh thu thuần đạt 115 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức 315 triệu đồng, tăng 46%. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 262,7 tỷ đồng, với sản lượng nước tiêu thụ hơn 26,2 triệu m3.

Tổng tài sản đến cuối tháng 6 ở mức 775,7 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 28%, chủ yếu là tiền, tương đương tiền và tiền gửi gần 146 tỷ đồng. Tài sản dài hạn gần 557 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định. Nợ tài chính 274 tỷ đồng với 95% là vay dài hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 491 triệu đồng. 
Bên cạnh NAW, cổ phiếu KHA của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ( UPCoM: KHA ) cũng tăng trần 5 phiên liên tiếp, tương ứng mức tăng gần 100% lên 53.100 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu biến động mạnh sau thông tin trả cổ tức 67% bằng tiền. Thanh khoản dao động 2.400-9.000 cổ phiếu mỗi phiên.
Doanh nghiệp có vốn điều lệ 141 tỷ đồng, với 3 cổ đông lớn lớn là Chứng khoán Bản Việt năm 7%, cá nhân Nguyễn Trần Duy giữ 19% vốn và ông Đỗ Quang Huy nắm 12,6% vốn.
Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội này hoạt đông trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản, cho thuế văn phòng thương mại. Nửa đầu năm 2020, doanh thu thuần đạt 25,3 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 24 tỷ đồng, bỏ xa số lỗ gần 1,3 tỷ đồng của 6 tháng 2019. Công ty đang có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 91,4 tỷ đồng, bên canh thặng dư vốn cổ phần 129 tỷ đồng. 

Theo CafeF


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: