Ảnh hiếm về kiến trúc hiện đại của Sài Gòn những năm 1890


Diện mạo Sài Gòn những năm 1890 là sự kết hợp của các công trình kiến trúc Pháp bề thế với những nét văn hóa đặc trưng của cư dân bản địa.

Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn

Nhà song lập kiến trúc độc lạ chưa từng có ở Sài Gòn

Dinh Thống đốc Nam Kỳ (Dinh Gia Long, nay là Bảo tàng TP HCM), Sài Gòn những năm 1890. Ảnh tư liệu.

Dinh Thống đốc Nam Kỳ (Dinh Gia Long, nay là Bảo tàng TP HCM), Sài Gòn những năm 1890. Ảnh tư liệu.

Tòa nhà Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

Tòa nhà Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

Vòng xoay Rigault de Genoully, nơi đặt tượng sĩ quan hải quân Pháp Rigault de Genoully, nay là Công trường Mê Linh. Ảnh tư liệu.

Vòng xoay Rigault de Genoully, nơi đặt tượng sĩ quan hải quân Pháp Rigault de Genoully, nay là Công trường Mê Linh. Ảnh tư liệu.

Tượng Rigault de Genoully, nay là vị trí của tượng danh tướng Trần Hưng Đạo. Ảnh tư liệu.

Tượng Rigault de Genoully, nay là vị trí của tượng danh tướng Trần Hưng Đạo. Ảnh tư liệu.

Tòa Hòa giải trên đại lộ Charner, nay là đại lộ Nguyễn Huệ. Ảnh tư liệu.

Tòa Hòa giải trên đại lộ Charner, nay là đại lộ Nguyễn Huệ. Ảnh tư liệu.

Chùa của người Hoa ở khu Chợ Lớn. Ảnh tư liệu.

Chùa của người Hoa ở khu Chợ Lớn. Ảnh tư liệu.

Nội thất của chùa Tàu. Ảnh tư liệu.

Nội thất của chùa Tàu. Ảnh tư liệu.

Ghe thuyền trên kênh rạch ở Chợ Lớn. Ảnh tư liệu.

Ghe thuyền trên kênh rạch ở Chợ Lớn. Ảnh tư liệu.

Mộ một quân y sĩ Pháp trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (nay là công viên Lê Văn Tám). Ảnh tư liệu.

Mộ một quân y sĩ Pháp trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (nay là công viên Lê Văn Tám). Ảnh tư liệu.

Hồ nước và tiểu đảo trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

Hồ nước và tiểu đảo trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

Một góc Thảo Cầm Viên. Ảnh tư liệu.

Một góc Thảo Cầm Viên. Ảnh tư liệu.

Một góc Thảo Cầm Viên. Ảnh tư liệu.

Một góc Thảo Cầm Viên. Ảnh tư liệu.

Trại lính Trung đoàn 11 Bộ binh Thuộc địa Pháp ở Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

Trại lính Trung đoàn 11 Bộ binh Thuộc địa Pháp ở Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

 Theo kienthuc


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: