Video: Nha – Tiệm áo dài của loạt nghệ sĩ vang bóng Sài Gòn một thời


img_5358_copy_q7zwt

Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
07-45-13_trng_6
Mùa đông Hà Nội – Mùa đông Sài Gòn

Mùa đông, hai chữ ấy người ta hay mặc định cho Hà Nội chứ không ai nghĩ đến nó mỗi...

Close