Đất Xanh (DXG): Quý 3/2020 lợi nhuận giảm 72% do chưa ghi nhận doanh thu bán dự án


Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, DXG đạt 1.877 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 51% so với cùng kỳ. Công ty theo đó lỗ ròng hơn 388 tỷ đồng.
Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu đạt 797 tỷ, giảm 45% so với cùng kỳ. Ghi nhận, hoạt động môi giới vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu Công ty.

Về hoạt động tài chính, doanh thu trong kỳ đạt 11 tỷ, tăng nhẹ và chi phí lãi vay cũng tăng lên 92 tỷ. Khấu trừ chi phí, Công ty báo lãi ròng hơn 100 tỷ đồng, giảm 72%. Tuy nhiên, con số này đã cải thiện đáng kể với mức lỗ 29 tỷ trong quý 2/2020.

Theo giải trình của Công ty, lợi nhuận giảm do Công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu – lợi nhuận từ các dự án Công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, DXG đạt 1.877 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 51% so với cùng kỳ. Công ty theo đó lỗ ròng hơn 388 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản Công ty đạt 22.227 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu kỳ. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 44% tổng giá trị tài sản, tương đương 9.756 tỷ đồng và tăng 44%. Nợ phải trả vào mức 13.143 tỷ đồng, tăng so với con số 10.653 tỷ đầu kỳ. Vốn chủ vào mức 9.083 tỷ đồng, trong đó Công ty có 1.337 tỷ lợi nhuận giữ lại và 297,5 tỷ thặng dư.
Theo Tri thức trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: